„AKCJA ZNICZ”

Dnia 1 listopada 2010r. w Mostkach i Przełazach,  na cmentarzach oraz po Mszy Św. harcerze z PSP  w Mostkach sprzedawali znicze. Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na biwak harcerski i inne potrzeby grupy.

CZUWAJ !!!