WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dnia 29 marca 2011, dzięki wsparciu finansowemu Komisji ds. alkoholowych przy Urzędzie Gminy,  uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych poświęconych przemocy i agresji. Prowadzący zajęcia z teatru „Kurtyna”, z Krakowa od kilku już lat starają się w przystępny i interesujący sposób prezentować zagrożenia na jakie narażony jest współczesny, młody człowiek. Przedstawiają drogi rozsądnego i lepszego życia, pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania stawiane młodzieży przez świat ludzi dorosłych.