Dzień Kobiet

„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!

Taki dzień raz w roku się zdarza,

Gdy 8 Marca z gwarem wiosny,

Wytryśnie z kartek kalendarza.”

Z okazji Dnia Kobiet w Niepublicznej Szkole i Przedszkolu w Mostkach odbył się uroczysty apel, który przygotowały dzieci ze szkoły i przedszkola. Zaprezentowali program artystyczny, w którym zademonstrowali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne. Na zakończenie chłopcy w imieniu swoim i męskiej części społeczności szkolnej złożył wszystkim paniom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów i słodkich upominków, za które serdecznie dziękujemy.