„Czyste powietrze wokół nas”

Od 18.03 do 22.03 grupa „O” uczestniczyła w programie „Czyste powietrze wokół nas”. Odbyło się pięć zajęć. Celem tych zajęć było kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci w profilaktyce ANTYTYTONIOWEJ  . Dzieci wykazywały wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków.