Rytmika – Tańce

Od października zostały wznowione zajęcia z rytmiki dla przedszkola oraz tańce dla szkoły.

Rytmika dla przedszkolaków będzie odbywać się w środy o godzinie 8:15 ( 30 minut).

Tańce dla dzieci szkolnych będą również w środy, ale o godzinie 11:45 (30 minut).

nutki