Zakończenie projektu EFS

Zakończył się projekt EFS –Indywidualizacja nauczania „Chcę więcej, więcej potrafię” dla dzieci szczególnie uzdolnionych. W dniu 23 czerwca 2014r. p. dyrektor szkoły zaprosiła rodziców i dzieci uczestniczących w zajęciach rozwijających matematyczno- przyrodniczych. Na spotkaniu podsumowano pracę dzieci i poczynione zakupy do zajęć przyrodniczych i matematycznych. Rodzice i dzieci wypełnili ankiety ewaluacyjne z których jasno wynika ,że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia w szkole. Duże zadowolenie dzieci jak i rodziców może satysfakcjonować  dyrekcję szkoły.

Galeria…

eko_mat