„Klub Młodego Odkrywcy”

W tym roku szkolnym Nasz szkoła przystąpiła do Programu „Klub Młodego Odkrywcy” koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Otrzymaliśmy już tabliczkę potwierdzającą przystąpienie do Klubu. Niedługo będzie można śledzić poczynania Klubu na stronie internetowej, pod adresem: http://www.kmo.org.pl/?strona=klub&klub_id=217

Zabawy badawcze są znakomitą i efektywną formą pracy. Dziecko od najmłodszych lat kształtuje się przez odkrywanie tajemnic otaczającego go świata. Podczas zajęć Klubu Młodego Odkrywcy są wykorzystywane te naturalne dążenia poznawcze, aby rozwijać sprawność umysłową dzieci, rozbudzać zainteresowania nauką oraz pomóc odkrywać przyjemność z czerpania zdobywanej wiedzy.

Dzieci podczas zajęć rozwijają zdolność odczuwania, działania, wysławiania się, ćwiczenia refleksji
i wyobraźni; dodatkowo nabywają nowe doświadczenia, poznają świat, wzbogacają wiadomości. Przeprowadzane eksperymenty pozwalają wyjaśnić wiele nurtujących Młodego Człowieka zagadek,
a dzieci bawiąc się, nabywają wiedzę.

indeks