Ogłoszenie dyrektora przedszkola w Mostkach

W miesiącu sierpniu przedszkole czynne od 7:30 do 15:30

Zapraszamy rodziców z dziećmi, które będą uczęszczały do przedszkola od września po raz pierwszy

Pierwsze 3 godziny pobytu dla tych dzieci jest nieodpłatne

Stawka żywieniowa całodzienna 5 zł