„Czyste powietrze wokół nas”

W lutym oddział zerówkowy przystąpił do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program obejmował cykl zajęć dydaktycznych i skierowany był do dzieci 5 i 6 letnich. Składał się z 5 zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu.

Galeria…

dinek_logo.PNG