Projekt WBK – Bank Uśmiechu

W bieżącym roku szkolnym mieliśmy możliwość wprowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki na ten cel pozyskaliśmy z projektu WBK- Bank Uśmiechu. Wprowadziliśmy zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapię pedagogiczną i zajęcia  logopedyczne. Dzieci chętnie uczestniczyły w tych zajęciach i eliminowały swoje słabe strony.
IMGP2652