Sprawozdanie z programu „Książki naszych marzeń”

Program „Książki naszych marzeńbył realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mostkach   w roku szkolnym 2015/16. Otrzymana przez Szkołę kwota 1000,00 zł umożliwiła zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

nowy-obraz_1nowy-obraz-1

nowy-obraz-2

 

Przystępując do programu szkoła zobowiązana była do spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu.
Jednym z nich było zaangażowanie uczniów w wybory książek do zakupu. Każda klasa I-III podawała swoje propozycje, z których utworzono listy książek. Uczniowie wybrali książki, które ich autentycznie interesowały, były bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu                         i rozumieniu współczesnego świata, które chcieli poczytać dla przyjemności. Zakupy książek skonsultowano z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubrzy. W dniu 4 listopada 2015 r. zakupiono do biblioteki szkolnej 74 egzemplarzy nowych książek w tym 38 tytułów. Następnie realizowano kolejne wymagania zawarte w szkolnym harmonogramie.

Czytanie fragmentów książki przez zaproszonych gości.

W dniach 20.12.2015r, 21.02.2016r.,03.04.2016r.,03.05.2016r. uczniowie klas I – III wzięli udział w wydarzeniu promującym czytelnictwo. Był to realizowany projekt w ramach programu. Zaproszeni goście w osobach Pani  Dorota Młodawska, -rodzic,  Pan Łukasz Wiśniewski- n-l j. angielskiego Pani dyrektor Urszula Maczalska, Pani Sołtys naszej miejscowości, Ksiądz Proboszcz, Pan Wójt naszej gminy, pani bibliotekarka czytali dzieciom. Ponadto od listopada do kwietnia nauczyciele- wychowawcy  klas wprowadzili   w dogodnym dla siebie czasie 10 minutowe głośne czytanie wybranych fragmentów  z zakupionych książek, by tym samym zachęcić do dalszego  jej przeczytania.

nowy-obraz-6nowy-obraz-5nowy-obraz-4nowy-obraz-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innym projektem edukacyjnym był Konkurs recytatorski wewnątrzszkolny i gminny.

24 kwietnia 2016 r dzieci brały udział w konkursie recytatorskim. Repertuar do recytacji wybierano z książek znajdujących się w naszych zasobach bibliotecznych. Piękne recytacje dzieci z kl. I-III były prawdziwą uczta dla każdego.  Poziom występów był bardzo wysoki i wyrównany.  Jury miało bardzo trudne zadanie. Oceniany był dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczy.

nowy-obraz-7nowy-obraz-8nowy-obraz-9

 

 

Czy znasz te lektury- konkurs  z wykorzystaniem książek z biblioteki szkolnej w ramach promocji czytelnictwa

16 marca 2016 r. każda klasa pod opieką wychowawcy wykonała prace  różnymi technikami plastycznymi, które zachęcały do przeczytania ulubionej książki.  Prace opatrzone zostały napisem  „Książka naszych marzeń”.  Podany został tytuł, autor książki. Prace plastyczne były okazją do dyskusji i wymiany wrażeń o przeczytanych książkach, odwiedzenia biblioteki szkolnej i wypożyczenia wybranej pozycji. Plakaty były wyeksponowane na gazetkach, na korytarzach szkolnych aby wszyscy uczniowie mogli poznać wymarzone książki. Prace zostały nagrodzone na apelu szkolnym.

nowy-obraz-10nowy-obraz-12

 

 

 

 

 

nowy-obraz-13nowy-obraz-15

 

 

 

 

 

 

nowy-obraz-14

 

 

Kąciki czytelnicze.

Przez cały rok szkolny dzieci przygotowywały kąciki czytelnicze. Chętnie przy nich się zatrzymywały i przeglądały zgromadzone egzemplarze książek. Książka była na wyciągnięcie ręki.

nowy-obraz-18nowy-obraz-17

 

 

 

 

nowy-obraz-19

 

 

Wizyta w bibliotece w Lubrzy – 12 maj 2016r.

Wyjazd był niezwykle owocny. Poznaliśmy panią bibliotekarką, panią Małgosię, która oprowadziła nas po bibliotece opowiadając jednocześnie o tym jak ważne jest czytanie książek i jakie są korzyści dla każdego człowieka, a szczególnie dziecka. Na dowód tego odczytała nam fragment wybranej przez nas baśni Braci Grimm.

nowy-obraz-20nowy-obraz-21

 

 

 

 

 

nowy-obraz-22

 

 

Efekty wdrożenia programu:
wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci;
– rozwijanie samorządności uczniów poprzez współdecydowanie o zasobach biblioteki;
– zainteresowanie czytelnictwem książek z biblioteki;
– udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo;
– rozwijanie pomysłowości, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie, integracja zespołów klasowych;
– wzrost czytelnictwa wśród uczniów przyniósł między innymi korzyści edukacyjne, w zakresie rozwoju osobistego, właściwego wykorzystania czasu wolnego;
– współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
– współpraca z rodzicami.