Bezpieczna +

Szkoła pozyskała środki z LUW na zajęcia pozalekcyjne. Uruchomione one zostaną od września 2016r.Są to środki na realizację projektu Bezpieczna + . Będą to zajęcia teatralne i wyjazdy do teatru oraz biblioteki.