Próbna ewakuacja szkoły- Bezpieczna+

Dnia 18 listopada w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja w ramach realizacji programu Bezpieczna+
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.
Dokładnie o godzinie 10:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej z Lubrzy i Mostek, dla  której ewakuowanie szkoły także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkoły.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek dla strażaków, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Po zakończonej ewakuacji uczniowie mogli pooglądać samochód strażacki oraz uzyskać odpowiedzi od naszych zaprzyjaźnionych strażaków na temat ich pracy. Następnie miała miejsce  pogadanka, podczas której zaproszeni goście omówili przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowali nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego. Serdecznie dziękujemy za współpracę i prawdziwą lekcję życia.

Galeria…

imgp8232