Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli w ramach projektu Aktywna Tablica.

Nasza szkoła zgłosiła się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w związku z tym nasza placówka została wyposażona w dwa monitory interaktywne.  Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła Podstawowa w Mostkach  nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową  w Toporowie. 3 stycznia 2018r. Szkoły utworzyły międzyszkolną sieć współpracy.

indeks

.