Sprzątanie Świata

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Dzieci z Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Mostkach również przyłączyli się do tej wspaniałej akcji. Wyposażeni w worki i rękawice ochoczo zabrali się do sprzątania naszej wsi. Może nie udało się posprzątać całego świata, ale akcja ta uwrażliwiła młodych ludzi na  problemy związane z segregacją odpadów, dbaniem o czystość, przyczyniła się do  wzrostu świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa.

Galeria…

IMGP2574