Projekt biblioteczny dla przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy do projektu dzieci przedszkolne urodzone w latach 2014-2017.
Liczymy, że wspólnie uda nam się sprawić, że czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a biblioteki będą postrzegane jako instytucje, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym.

Zapraszamy zatem do szkolnej biblioteki w Mostkach, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym (tj. roczniki 2014-2017) czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
Galeria…

9C30CD7A-8203-4477-9014-00EC0591A46E