Zajęcia EFS „Do startu w nowy świat”

Dzieci mają w swojej naturze poszukiwanie i ciągłe odkrywanie nowości. Od października w naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia EFS „Do startu w nowy świat”. Program opiera się na założeniu, że małe dziecko uczy się najpełniej i najskuteczniej poprzez działanie. Poprzez konkretne doświadczanie dochodzi do konkretnych wniosków. Rolą nauczyciela będzie wspieranie dziecka w jego odkryciach i działaniach badawczych. Dzięki działaniom nauczyciela umocnimy w dziecku poczucie sprawstwa i samodzielności w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi. Proponowanych jest pięć rodzai zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy tj. zajęcia matematyczno- przyrodnicze, zajęcia informatyczne, zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność poprzez formy techniczno- plastyczne, zajęcia rozwijające krytyczne myślenie, pracę zespołową i rozwiązujące problemy oraz zajęcia z języka niemieckiego.