Zajęcia projektowe- ferie

harmonogram zajęć projektowych podczas ferii:

17-21. 01.2022r. odbędą się zajęcia projektowe z języka niemieckiego, zajęcia plastyczno- techniczne oraz zajęcia z pracy grupowej
24-28. 01. 2022r odbędą się zajęcia projektowe TIK oraz zajęcia matematyczno- przyrodnicze