Badania przesiewowe słuchu

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski zachodniej. Czyt.dalej…