RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Piotra Leśniewicza, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: inspektor@iodpl.pl

Informacja o przetwarzaniu danych