INFORMACJA!

Informacja dla rodziców!!!

1. Proszę o dokonanie wszelkich płatności do 21 czerwca

2. Dopłata do dożywiania- 25 zł dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały do 30 czerwca do przedszkola

( płatności na pasku dotyczyły 14 dni w czerwcu). Proszę o wpisywanie dzieci na listę.

3. Dyżur przedszkoli: lipiec- Przedszkole Lubrza, sierpień- Przedszkole Mostki