Andrzejki

Wychowawcy klas 1-2 wspólnie zorganizowali zabawę andrzejkową dla wszystkich uczniów, którzy mogli dowiedzieć się, co czeka ich w przyszłości: szczęście, pieniądze czy może jakaś inna niespodzianka. Oczywiście, każdy uczeń doskonale wiedział, że wróżba jest magią i doskonałą zabawą. Całą imprezę uświetniła nam fantastyczna muzyka. Zabawa andrzejkowa sprzyjała integracji, a wspólny poczęstunek uczył przede wszystkim umiejętności dzielenia się i radością tego, co możemy z serca dać innym.