Zajęcia projektowe EFS: matematyczno- przyrodnicze

Na zajęciach matematyczno- przyrodniczych dzieci rozwijały umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematyczno- przyrodniczych w codziennym życiu. Tematyka zajęć obejmowała organizowania sytuacji praktycznych wymagających liczenia, przeliczania
i porównywania, kształtowania u dzieci intuicji geometrycznych, poszukiwanie kształtów
w świecie zjawisk przyrody. Porządkowanie świata zjawisk przyrodniczych i świata liczb dzieci dokonywały za pomocą analizowania własnych doświadczeń poprzez zajęcia m.in. : z mikroskopem, z zegarem, magnesem, układem słonecznym i gwiazdozbiorem, siłą grawitacji.