Zajęcia projektowe EFS: rozwijające krytyczne myślenie

Na zajęciach rozwijających krytyczne myślenie, prace zespołową i rozwiązywanie problemów jako umiejętności niezbędne na rynku pracy dzieci oswajały się z pojęciami m.in. co to jest konflikt i jak nim zarządzać. Wspólnie uczyliśmy się jak rozwiązywać problemy w grupie. Dzieci dowiedziały się jak radzić sobie w sytuacji wymuszania i zastraszania. Odbyły się również rozmowy i ćwiczenia uświadamiające wartość każdej pracy. Zapoznały się z rożnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy, potrafią je rozpoznać i przyporządkować. Ważnym krokiem było zrozumienie przez dzieci co to znaczy etyczne zachowanie.