Obchody 11 listopada w Lubrzy

11 listopada w miejscowości Lubrza odbyły się obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada. Po Mszy św. w parku przy tablicy pamiątkowej odśpiewano Hymn Polski. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu głos zabrał Wójt Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przypominając wszystkim o wielkich Polakach, którym tę wolność zawdzięczamy. Następnie wiązanki złożyły delegacje, w tym również nie zabrakło delegacji reprezentującej Niepubliczną Szkołę i Przedszkole w Mostkach z Panią Dyrektor Urszulą Maczalską na czele.