Zebranie w przedszkolu

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ODBĘDZIE SIĘ 31 SIERPNIA O GODZ. 16:15 W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

RODZICÓW DZIECI SZKOLNYCH ZAPROSIMY WE WRZEŚNIU. O DACIE POINFORMUJEMY