Powrót do Projekt EFS

Oferta cenowa na doposażenie bazy dydaktycznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na doposażenie bazy dydaktycznej  w Niepublicznej Szkole I Etap Edukacyjny w Mostkach związku z realizowanym projektem  „Chcę więcej, więcej potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

specyfikacja -Mostki

ZAPYTANIE OFERTOWE- MOSTKI

 

 Wprowadzono 02.11.2012

Izabela Banaś