Powrót do Projekt EFS

Zajęcia projektowe

Od października 2012r. w ramach projektu „Chcę więcej, więcej potrafię” w naszej szkole odbywają się zajęcia terapeutyczne z udziałem psa (dogoterapia, kynoterapia) zajęcia  logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia psychologiczne. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas I-III.

ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia z dogoterapii prowadzi  Pani Agnieszka Jagiełło- Flejsierowicz z psem Paką, rasy golden retriever. W zajęciach uczestniczy 10 uczniów z klas I-III. Dzieci chętnie biorą udział w spotkaniach z psem, które mają za zadanie wspierać ich wielozmysłowy rozwój, dostarczać wiedzy na temat zwierząt, wspierać walkę ze słabościami i deficytami, rozwijać motywacje do działania, wspierać wiarę w siebie, pobudzać pozytywne emocje, uczyć szacunku do zwierząt i rozwijać empatię. Zajęcia mają formę zabawy i trwają 60 minut.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia prowadzi Pani Hanna Święcicka.W zajęciach uczestniczy 4 dzieci z klas I-III.
Zajęcia logopedyczne obejmują : ćwiczenia buzi i języka czyli usprawnianie motoryczne do wywoływania brakujących głosek, ćwiczenia oddechowe, słuchu fonemowego, ćwiczenia rozwijania słownika dziecka, wywoływanie brakujących głosek  oraz ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, koordynacji wzrokowo ruchowej i integracji sensorycznej. By lepiej mówić ćwiczymy buzię i język.

 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia te również prowadzi Pani Hania Święcicka. Uczestniczy w nich 4 dzieci z klas I-III.
Zajęcia rewalidacyjne pomagają w sprawniejszym pisaniu i czytaniu a także wspomagają ogólny rozwój dzieci.
Obejmują one ćwiczenia: wzrokowe, słuchowe, ćwiczenia motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo ruchowej, ćwiczenia integracji sensorycznej oraz ćwiczenia pisania i czytania.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, w godzinach od 12.00 do 13.00. W spotkaniach uczestniczy 10 uczniów. Uczniowie różnią się pod względem cech osobowości, temperamentu oraz potrzeb, jakie powinny być wobec nich realizowane. Zakres i treść zajęć dostosowane są do potrzeb uczestników. W miarę możliwości dokonuje się koniecznych modyfikacji.